Privacy- en cookiestatement RISE-DESIGN.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten verstrekte persoonlijke informatie (Persoonsgegevens) en data verkregen vanuit het gebruik van onze diensten, zoals domeinnaamregistratie, hosting-pakketten, website bouw pakketten en bezoek aan en gebruik van de website van RISE-DESIGN.

1. Hoe verzamelt RISE-DESIGN persoonsgegevens?

RISE-DESIGN verzamelt persoonsgegevens wanneer je één van onze diensten afneemt om te factureren en om het gebruik van de diensten mogelijk te maken. Je moet bij je eigen online omgeving kunnen en RISE-DESIGN moet ook zorgen dat er geen onbevoegden bij jouw klant-omgeving kan komen. We verzamelen ook gegevens wanneer je informatie opvraagt, een vraag stelt of op een andere manier met ons in contact treedt.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt RISE-DESIGN?

RISE-Design verzamelt contactgegevens zoals je naam, adres, e-mailadres en bankgegevens en gebruik van de website. RISE-DESIGN slaat daarnaast ook op wanneer en waarover RISE-DESIGN contact met je heeft gehad, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt aan de klantenservice.

3. Waarom verzamelt RISE-DESIGN persoonsgegevens?

RISE-DESIGN verwerkt persoonsgegevens om onze diensten te leveren. We slaan gegevens op om te leveren, een account aan te maken, te factureren en in het kader van die dienstverlening met je te communiceren. RISE-DESIGN heeft daarnaast je gegevens nodig bij het verwerken van vragen, klachten en terugvorderingen. Bij een bestelling maken we een uniek offerte- en factuurnummer en die worden gekoppeld aan jouw account.

4. Jouw persoonsgegevens en derde partijen

RISE-DESIGN verkoopt jouw persoonsgegevens nooit aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren. We maken ook gebruik van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van de klanten van RISE-DESIGN.

Voor een aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam vervult RISE-DESIGN een rol als tussenpersoon. Jouw aanvraag wordt doorgegeven aan registrerende instanties. Die instanties beslissen over de toekenning van een domeinnaam. Om registratie mogelijk te maken geeft RISE-DESIGN je aanvraag-gegevens aan deze instanties door.

5. Jouw rechten

Je kan altijd zonder kosten inzicht krijgen in jouw gegevens die door RISE-DESIGN worden verwerkt en je gegevens desgewenst aanpassen. Je mag RISE-DESIGN ook vragen om jouw gegevens uit onze database te wissen. Belangrijk hierbij is dat het voor RISE-DESIGN niet altijd mogelijk is om aan dit verzoek gehoor te geven. Als je bijvoorbeeld klant bent (geweest) vereist de belastingdienst dat wij overeenkomsten minstens 7 jaar bewaren. Als we geen gehoor kunnen geven aan je verzoek, hoor je van ons natuurlijk de reden.

6. Hoe beveiligt RISE-DESIGN jouw gegevens?

RISE-DESIGN monitort en beveiligt alle producten en diensten zichtbaar en onzichtbaar tegen misbruik en fraude. RISE-DESIGN schakelt bij de uitvoering van de dienstverlening, bijvoorbeeld web development, derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten je gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor RISE-DESIGN. RISE-DESIGN heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

7. Cookies

RISE-DESIGN plaatst cookies wanneer je de website bezoekt. Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren wanneer je de website bezoekt. Bovendien helpen de cookies ons inzien hoe je onze sites gebruikt en hoe wij de website beter en klantvriendelijker kunnen maken. Daarnaast helpen cookies RISE-DESIGN om de site te beveiligen.

a. Functionele cookies

Onder meer om je login te onthouden, bezoekersaantallen te registreren en fraude tegen te gaan.

Wil je toch geen cookies? Het staat je vrij om cookies uit te schakelen in jouw webbrowser. Houd er dan wel rekening mee dat de website niet optimaal zal werken.

8. Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy- en cookiestatement dan horen we die natuurlijk graag. Laat het ons weten via een e-mail aan info@rise-design.nl.

9. Wijzigingen van privacy statement

RISE-DESIGN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy- en cookiestatement.

Mei 2020